TERYT (PL)

Krok 1 Krok 2 Krok 3
Category: Modules
Manufacturer: YetiForce
Price: 99,00 EUR

This module is only available in Poland as it connects with the Polish Official Register of Territorial Division.


Moduł służy do wprowadzania nowych danych do systemu, poprzez łączenie się z Krajowym Rejestrem Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju.

Moduł ten komunikuje się z urzędem GUS, a więc masz pewność, że pobrane dane są rzetelne.


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE MODUŁU

 Wyszukiwanie

Dane pobieramy poprzez wyszukiwarkę połączoną bezpośrednio z rejestrem TERYT. W wyszukiwarkę możemy wpisywać hasła ogólne (np. nazwa województwa) lub hasła o wiele bardziej szczegółowe (np. nazwa ulicy). 

 Dane

Rejestr TERYT zbudowany jest na bazie 5 systemów. Dzięki niemu pobierane są dane takie jak: nazwa województwa, powiatu, gminy, miasta, ulicy, numer budynku itd.

 Bezpieczeństwo

Rzetelność danych zapewnia bezpośrednia komunikacja z Głównym Urzędem Statystycznym.
Żeby moduł pracował prawidłowo niezbędne jest, aby system CRM miał dostęp do internetu (lub miał dostęp tylko do adresów, które zostały wpisane w konfiguracji modułu).